Make your own free website on Tripod.com

בדף זה באפשרותך למקם את מנגנון החיפוש עבור אתר התמיכה שלך.  כדאי גם למקם מספר רמזים לחיפוש בדף זה.  בנוסף, מומלץ להוסיף קישורים לחיפוש מתקדם ולדפי עזרה.  דוגמה מוצגת להלן.

>> חיפוש | חיפוש מתקדם | עזרה

הזן פריט לחיפוש:   

 

שאלות או בעיות בנוגע לאתר אינטרנט זה יש להפנות אל eyalsela999@hotmail.com
זכויות יוצרים © 2004 הילה סלע ומיכל שיטרית כל הזכויות שמורות.
השתנה לאחרונה: 29/05/04.